,

Introductie

Deze site bestaat uit twee delen:
BeerputDeel 1 is beschouwelijk. Verluchtigd met anekdotes om typeringen en Karakterologieën te verhelderen. Het is geen geschiedschrijving, zoals  Deel 2, maar we ontkomen niet aan het weergeven van enkele hilarische en historische momenten.

 

Dit deel speelt zich af in het "nu". Zeg maar 2009 - heden. U maakt kennis met de hoofdpersonen Helle, Truus en Fokke. De laatste had eigenlijk dood moeten zijn als het slimme plannetje van de eerste twee genoemden tenminste volledig was geslaagd. De typeringen hebben betrekking tot de periode 1986 -  2012.

 

Inderdaad is het eerste plaatje (linksboven) een beerput.

 

Deel 2 is een feitenrelaas. Het gaat terug in de tijd (pak 'm beet: 1987 - 2003) en voert u in flashbacks naar de succesvolle eliminering van Fokke. Dit gedeelte is leerzaam voor wie zich beraadt over het plegen van een perfecte misdaad. Het beschreven voorbeeld dateert uit 2003.

 

Over een fluwelen aanslag

 

Mensen die iets te verbergen hebben, proberen doorgaans om geen aandacht te trekken… Helle had daarom jarenlang de stilte bewaard nadat ze in 2003 de vader van haar kind vrijwel uit de weg had geruimd. Deel 1 gaat over hoe Helle lange tijd later - in 2009 - een einde aan die stilte maakt. Het moet op een een onbewaakt moment zijn geweest. Ze had het jaren prima volgehouden om de werkelijke feiten rond die beschamende geschiedenis geheim te houden. Ze was volstrekt niet gediend bij het vestigen van aandacht op haar aandeel. En toen verloor zwijgen het van haar gebrekkige woedebeheersing.

 

Agressie

Juist omdat ze slecht kon omgaan met haar agressie, vond ze het vroeger prettig Fokke dagelijks in beeld te hebben. Telkens als ze lucht moest geven aan haar opgekropte frustraties en woede was Fokke de pineut. Die bliksemafleider was ze kwijt, toen ze zich van hem ontdeed.

 

In de Kersttijd 2003 verliep het herstel van een knie-operatie bij Fokke niet voorspoedig. Door hevige ontstekingsreacties kon hij niet of nauwelijks lopen, behalve dan strompelend op een kruk.

 

Zes jaar nadat ze hem hulpeloos in zijn eigen wondvocht had laten liggen, belde Helle hem op. Het tijdstip was ook heel attent gekozen: Kersttijd 2009. Alsof het laatste contact niet had bestaan uit een moorddadige actie, pakte ze direct krachtig tegen hem uit. Als vanouds ontlastte ze zich van een van haar ouderwetse woedeuitbarstingen. Nou heeft zij niet veel aanleiding nodig om te ontploffen, maar de eigenaardige opmaat is een evrtelling op deze site waard.Mes in de rug

 

Die bizarre actie werd aanleiding tot het oprakelen van een horrorstory. En zo ontstond deze site… Het verhaal zou zonder haar telefoontje uit 2009 voor altijd in het geheugen weggezakt zijn gebleven. Dat griezelverhaal speelde zich zes jaar eerder af in 2003. Al die tijd was het Helle's goed bewaard geheim gebleven .

 

De verhaallijn op deze site

 

Chronologie

De juiste chronologisch volgorde is eigenlijk deze:

 

Alles begint met een karaktermoord. In de periode 1987 - 2003 namelijk bouwde Helle een geleidelijke karaktermoord op. Geleidelijk, doordat het bestond uit systematisch afbreken van het beeld van Fokke tegenover zijn dochter Truus. Nadat hij tot aan zijn enkels was gesloopt, bekroonde ze haar inspanningen door hem succesvol fysiek uit te schakelen in december 2003.

 

Hij verkeerde toen in een lichamelijk slechte conditie vanwege postoperatieve complicaties. Je hoefde hem toen niet eens dood te meppen. Iemand die nauwelijks een voet voor de andere kunt zetten, kan je onopvallend dood laten gaan. Dat is een kwestie van de deur achter je dicht trekken en hem laten creperen. Aldus geschiedde…

 

Dat Fokke die moorddadige kerstperiode uit 2003 wèl overleefde, is onderwerp op een andere pagina. Belangrijker is, dat er na die wandaad vele jaren van stilte volgden.

 

Oprakelen

Dan is er in 2009 - grappig genoeg opnieuw rond Kerstmis - onverwacht een pikante verrassing: een geschoffeld telefoontje van Helle. Menselijkerwijs zou je verwachten, dat iemand dan zegt: "Oeps, ik ben de afgelopen zes jaar vergeten poolshoogte te nemen" of woorden van dergelijke strekking.

 

Helle's ingesproken tekst was - dat was wel even wennen naar zes jaren ontspanning! - even platvloers als altijd. Dat was al een aanwijzing dat haar agressieve gedrag van 2003 - 2009 een constante koers is blijven volgen.

 

Flashbacks

Telefoontje In dat telefonische bericht (Deel 1) zaten bedreigingen verpakt, die inspireerden tot deze website. De navolgende tekst bestaat voor een groot deel uit het weergeven van Fokke's bizarre wederwaardigheden (Deel 2). Veel levensjaren heeft hij niet meer en na zijn overlijden hebben zijn nakomelingen toch recht op de waarheid? En deze is beduidend anders dan de opgesmukte verhalen, die thans de ronde doen. De tragiek is dat hun herinneringen

bestaan uit de tweedehands herinneringen die Helle hem heeft opgedrongen.

 

Een belangrijk deel van de karaktermoord bestond eruit, dat Helle het continu aan Truus uitlegde hoe zij haar vader moest interpreteren. Dat kind heeft nooit de kans gehad om zichzelf te trainen om een eigen mening te vormen. Dat strekte zich trouwens uit tot eigenlijk alle dingen des levens.

 

Een heel idiote was, dat als je haar als zestienjarige vroeg hoe laat het was of hoe het weer was, dat ze dan direct aan haar moeder vroeg wat ze eigenlijk moest antwoorden. Een grotesk voorbeeld van waar moeders liefdevolle opvoeding toe had geleid. Je kon het haar nauwelijks kwalijk nemen dat het er bij haar ingestampt beeld van "gestoorde en schadelijke vader" bizarre proporties had aangenomen..

 

In het verdere verloop zal blijken hoe dat in elkaar steekt.

 

Een eerste karakterologie is opgenomen in het navolgende commentaar

 

Nader commentaar bij deze pagina

 

Lijn

 

 

Lijn

 

Commentaar bij intro

Commentaar bij pagina 1

Commentaar bij pagina 2

Commentaar bij pagina 3

Commentaar bij pagina 4

Commentaar bij pagina 5

Commentaar bij pagina 6

Commentaar bij pagina 7

Commentaar bij pagina 8

Commentaar bij pagina 9

Commentaar bij pagina 10

Commentaar bij pagina 11

Commentaar bij pagina 12

Commentaar bij pagina 13

 

Extra links

 

Klokkenluiders

Ad pagina 8, de erfenis

Ad pagina 8, Debbie

Clipart

 

Testpagina

 

Over iets beschamends

Beschaamd

 

 

Omdat het verhaal heen en weer schuift over de tijdslijn kan de lezer misschien op het verkeerde been worden gezet.

 

Ter verduidelijking daarom deze toelichting:

de vertelling begint weliswaar met een agressief en geschift telefoontje in 2009. Maar de eigenlijke geschiedenis - het griezelverhaal dus - springt daarna terug naar 2003.

 

Klokkenluider

 

Het doel van het verhaal is als dat van alle klokkenluidersverhalen: niet langer verhullen wat er niet deugt. En voorkómen dat er meer slachtoffers vallen.

 

 

 

 

Eng

Het beeld na karaktermoord