Onmondig

Debbie was op het beschreven moment een academisch gevormde vrouw van… 24 jaar! Zeer ruim volwassen en allang niet meer een jonge, naïeve tiener. In ieder geval in generlei opzicht behoeftig aan Helle's zegenrijke hulp. Ook al ramde de laatste haar dat door haar strot.

 

En zij was zeker niet meer fris en fruitig.

 

LijnLijn

 

Geheimzinnig

Over die koddige geheimzinnigdoenerij valt ook nog wat te zeggen:

Het volgende is typerend voor de situatie…

Debbie woonde in het diepste geheim in de oude Utrechtse binnenstad. In een zijstraatje van een hier niet nader te noemen bekende singel. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met Fokke dat adres te onthouden, want stel je voor dat hij in de bosjes op de loer zou gaan liggen!

 

Eigenlijk is het een steeg. Struikgewas om op de loer in te liggen, is er überhaupt niet in het stadscentrum. Maar die interessante geheimzinnigdoenerij is uitermate geschikt om te benadrukken hoe gevaarlijk Fokke is.

 

Fokke wendde voor, dat hij van niets wist. Soms was het beter te doen alsof hij een smerig spelletje van de dames niet door had. Gewoon meespelen en - op weg naar het Centraal Station - quasi onwetend langs dat huis lopen.

 

Als zij zich nou zo graag verkneuterden om zijn domheid, wilde hij hen best wel in hun waan laten.

Zwijgen