Commentaar bij de introductie


Karakterologie

Eigenlijk draagt de figuur Helle het verhaal. Met aanduidingen als lomp, grofbesnaard, geborneerd en rücksichtslos kenmerken we haar goed. Maar het blijft niettemin steeds lachen met Helle. Hoe perfide haar gedrag ook is, de figuur heeft iets koddigs. Zij combineert iets kwaadaardigs met iets clownesks. Heel bijzonder! Gaandeweg ontstaat het idee, dat zij met een knipoog en een gulle lach de vreselijkste dingen kunt uithalen. Je blijft er bij grinniken…

.

Daardoor is er een neiging om haar meest vreselijke daden met een glimlach te vergoelijken.

 

Verzonnen

Ofschoon de tekst doet vermoeden dat dit een parodie is, is het meest griezelige aspect eraan, dat het voornamelijk een optelling van feiten is. Voor de lezer met gevoel voor humor zijn ze verpakt in anekdotes. De tekst is hekelend, telkens wanneer de lezer geconfronteerd wordt met onmogelijke onzin. De hoofdpersoon Helle draait haar hand er niet voor om om allerlei aannames en veronderstellingen te presenteren als heilige waarheid.

 

Het gekke is, dat ze dat kunstje flikt, zonder dat er iemand ooit wat van zegt. Zo kan ze ongestoord haar gang gaan. Laat staan, wat er gebeurt als je daar iets over schrijft. Grote kans, dat zoiets ongeloof oproept bij de lezer. Een mogelijke verklaring is, dat - als gebeurtenissen extreem bizar zijn - de lezer de neiging heeft te denken dat de hier beschreven wederwaardigheden ook verzonnen zijn.

 

Hoe pervers ook, beschrijvingen van Helle's activiteiten zien er geestig uit. Dat vormde voor ons ook een moeilijk obstakel bij het schrijven van de volgende teksten. Authentieke verhalen lijken soms fictief! Met een eerbiedige knipoog naar de schrijver Gustaaf Peek ("Ik was Amerika") kan je dit een authentieke, gefictionaliseerde vertelling noemen. Die schrijver lichtte zijn bekroonde "Ik was Amerika" toe met de stelling, dat je een vreselijk ongeloofwaardig lijkend drama het beste kunt presenteren als fictie.

 

Non-fictie

Er bestaat sowieso al geen dusdanig briljante tekstschrijver met ruime fantasie om Helle's gedragingen te verzinnen. Zij is authentiek in haar groteske gedrag. En zo blijkt weer eens dat de realiteit soms veel vreemder is dan fictie.

 

Treurig genoeg zijn bij haar gedragingen soms kinderen betrokken. U denkt dan al gauw "als slachtoffer", maar verrassend is, dat ze ook als dader figureren. Juridisch valt aan zulke misstanden geen eer te behalen. Moreel is het laatste woordje daarover nog niet gesproken.

 

Strekking van deze site

- Die "laatste woordjes" worden op deze site toch uitgesproken. Dat geeft stof tot nadenken. Speciaal voor ongehuwde lezers, die overwegen met iemand anders een kind op te voeden.
- Dat wordt namelijk geleidelijk aan gangbaarder. Er worden in toenemende mate kinderen buiten het traditionele verband van een gezin opgevoed. Voorwaarde is dan wel dat beide partners integer zijn. Dat het juist daaraan kan schorten, blijkt aanstonds.
- Ons doel: wie dit leest, kan zich nog eens bezinnen. Dat "samen opvoeden" kan in dat alternatieve verband namelijk gruwelijk slecht uitpakken…

 

Maatschappelijk belang

De navolgende tekst leert, dat goed vertrouwen, onbaatzuchtige inbreng, opoffering van tijd en geld allemaal leuke dingen zijn, maar… Het verhaal demonstreert tevens dat alles valt en staat met de integriteit van twee personen. In je eentje integer zijn, werkt niet. Niet alleen gaat er een volwassen leven naar de knoppen, de impact op kinderlevens kan desastreus zijn. Ook al blijkt dat pas na vele jaren… Het hier vermelden van onmogelijk geachte daden, dient om die reden een maatschappelijk belang. Ofschoon notoire klokkenluiders doorgaans spectaculairdere onderwerpen aankaartten, is deze site evengoed maatschappelijk relevant. Er lopen namelijk meer indivuden rond met een wankele moraal.

 

Moraal van het verhaal

ContractVoor wie dit leest geldt bijvoorbeeld: wees niet zo dom als de hoofdpersoon Fokke. Wie interesse heeft in een van de hierboven bedoelde alternatieve vormen van samen een kind opvoeden, heeft er alle belang bij het navolgende tot zich te nemen. Het heeft er alle schijn van, dat een en ander met contracten aan alle kanten dicht moet worden getimmerd.

 

Het primaire doel van deze site is om nog meer ellende te voorkómen. Dat had kunnen gebeuren met een beschouwende, algemene verhandeling. Een afstandelijk essay bijvoorbeeld. De lezer zou dan zeggen: "Hm, interessant maar nu de praktijk… Waar zijn de voorbeelden?".

 

Wel, de lezer wordt op zijn wenken bediend:

 

Voorkómen dat iemand in dezelfde herhaling vervalt, kan ook worden bereikt - en waarschijnlijk indringender - door middel van een verhaal uit de praktijk. En deze site dient met anekdotes dat belang.

 

Opdat erger voorkomen wordt.

 

 

 

 

 

IN GEVAL VAN RAAR BEELD

(klikken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In geval van een raar beeld

 

Deze site is ontworpen voor een beeldscherm van 4:3.

Een breedbeeldmonitor kan het oorspronkelijke ontwerp vervormen!

 

Tip: in Internet Explorer inzoomen naar 125% of 150%.
Bij sommige browsers browsers: Ctrl+ of Ctrl++ typen.

 

Sowieso is bovenstaande nuttig voor wie het gekozen lettertype wat aan de kleine kant vindt.

 

Deze tekst wordt herhaald