bij pagina 10

De stand van zaken

Fokke heeft zeventien jaar lang de naïeve gedachte gekoesterd, dat als je maar trouwhartig je beloften nakomt, Helle en Truus dat als vanzelfsprekend ook zouden doen. Veel druk legde dat niet op hen, want het was voor het eerst in hun leven dat hij om hulp vroeg.

 

De oogst aan Gebroken Beloften in de maand december 2003 geeft te denken:

 

1. Dagje Amsterdam. De belofte om Fokke's honden uit te laten. Het was al niet bemoedigend, dat ze hem al meteen lieten barsten op het dagje Amsterdam. Naar de kerstmarkt met haar moeder bleek voor Helle belangrijker dan het nakomen van haar afspraak.

 

2. Ophalen na de operatie. De dag dat Helle hem uit het ziekenhuis zou ophalen,kwam ze niet opdagen, omdat ze dringend Kerstslinger's moest ophangen.

 

u bent vast bekend met het volgende:

 

- als er een keer een afspraak niet wordt nagekomen, is dat toeval

- als er twee keer een afspraak niet wordt nagekomen, is er sprake van onachtzaamheid

- als er drie keer in afspraak niet wordt nagekomen, is er sprake van boze opzet

 

De teller staat thans op twee missers!

 

Belofte