bij pagina 7

Hoofd- en bijeffect

Traditioneel gaat het Helle natuurlijk primair om de vader voor gek te zetten, maar ze treft in haar kortzichtigheid uiteindelijk diens kinderen.

 

Kinderen knappen er niet van op als er voortdurend zo'n weeë, beschuldigende geur hangt rond hun vader. Maar afgezien ervan dat Helle's dreigement om te publiceren natuurlijk een lachertje is, het geeft wel aan hoe ver ze bereid was te gaan. Tot schade van de kinderen van Fokke.

 

Moreel faillietDood

Wat er uit het bizarre telefoontje ook bleek, is het volgende: Helle's opvatting over kerstsfeer moet een spectaculaire verandering hebben ondergaan. In 2003 immers joeg ze nog iemand zowat de dood in tijdens de kersttijd. Tegelijkertijd deed ze dochter Truus voor hoe je mannen aanpakt. Dat werd een nuttige en indringende les over hoe Truus in de toekomst problemen uit de weg moest ruimen. Zonder enige gewetenswroeging gingen ze vervolgens thuis opgewekt kerst vieren. Met de mond predikte ze luidkeels de naastenliefde. Met Kerstmis 2003 bleef Fokke - enigszins van de wereld geraakt! - hulpeloos achter.

 

Let op: degene die in 2009 met zalvende woorden over door Fokke gebezigde tekst in zijn e-mail valt, is dezelfde persoon als degene die in 2003 de kerst ontwijdde. Toen werd er iemand zowat over de kling gejaagd. In 2009 vindt er kennelijk een grote ommezwaai plaats in Helle's ethische denken. Met gespeelde morele verontwaardiging neemt ze aanstoot aan tekst van Fokke. Zij doet voorkomen dat deze sowieso al verwerpelijk is, maar blijkbaar is zoiets in de kersttijd ook nog eens misplaatst.

 

De truc van devoot schermen met het begrip "kersttijd" is knap bedacht, maar het blijft een ordinaire gotspe.

 

Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen!

 

Het schimmige gedoe rondom dat e-mail heeft enige amusementswaarde, maar wie de list doorheeft, ziet dat het het zoveelste perverse spelletje is. Wij komen op de "walgelijke inhoud" (citaat Helle) terug op pagina 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos