Klokkenluiders en hun treurige lot

Het internet staat bol van voorbeelden over klokkenluiders. Onlangs (augustus 2012) beleefden we al weer dat een longarts (hoogleraar Pieter Postmus) die levensbedreigende misstanden in het VU Medisch Centrum (Amsterdam) meldde, werd onslagen. Uit de vele vermeldingen, sprak ons het volgende duidelijke overzicht aan:

 

Eenhet beschrijft goedwillende mensen, die grote en kleine misstanden aan de kaak stelden en genadeloos werden vervolgd. De volgende citaten komen uit: "Bekende klokkenluiders" (met dank aan http://www.onjo.nl/), al weer van 2008.

 

De bewegende tekst stopt, zodra de muisaanwijzer daarop wordt geplaatst.

 

Dirk Meijer

informeerde de Minister van Economische Zaken over de deplorabele toestand van de (marine)scheepswerf "De Schelde" ondanks de verstrekte subsidie. Hij verzoekt om de aanstelling van een regeringswaarnemer overeenkomstig de subsidievoorwaarden. Ontslagen.

 

Kindercardioloog Erik-Jan Meijboom

schrijft aan de Raad van Bestuur van zijn Wilhelmina Kinderziekenhuis, dat kinderen een groter risico lopen te sterven ná een hartoperatie dan elders. Eerst geschorst, daarna weer terug. Een nieuwe Raad treedt aan en opeens stierven er minder kinderenopeens stierven er minder kinderen!

 

John Zinhagel

meldt het bestaan van nepfakturen bij KSS/Strukton voor niet bestaande opdrachten. Deze zaak van de Schipholtunnelfraude omvatte vele tientallen miljoenen. Ontslagen en leeft van een uitkering

 

Ton Bazelmans

stuit bij de Rabobank, Doetinchem op fraude, valsheid in geschrifte en verduistering, waarvan vele beleggers de dupe waren. Als hij aangifte doet, wordt hij door de Rabobank ontslagen. Uiteindelijk betaalt Rabobank Utrecht een dwangsom van € 2,7 miljoen en een schadeloosstelling.

 

Paul van Buitenen (ambtenaar bij de Europese Commissie, Brussel)

onthult corruptie en nepotisme. De Commissie moet in haar geheel aftreden. Van Buitenen wordt langdurig geschorst, uit zijn functie ontheven, overgeplaatst en verlaat uiteindelijk gedesillusioneerd de Commissie. In Nederland krijgt hij later een lintje.

 

Berucht is natuurlijk het geval

 

Ad Bos van bouwbedrijf Koop Tjuchem.

In het documentaireprogramma Zembla. doet hij een boekje open over een gigantische bouwfraude. Hij komt moeizaam rond, levend in een caravan

 

De internist J. C. Stiekema

schrijft een brandbrief naar de medisch ethische commissies in Engeland, Frankrijk en Duitsland. Wat was het geval? Bij het farmaceutische bedrijf Organon doet hij een studie waarbij geneesmiddelen voor hartpatiënten getest wordt. Een wijziging van het protocol kan naar zijn overtuiging mensenlevens kosten. Stiekema's arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

 

Ingenieur Hans de Kwaadsteniet (RIVM)

uit zich kritisch in dagblad Trouw over het verstrekken van milieu gegevens door dit instituut. De politiek ontving in plaats van reële cijfers gebakken lucht. Het wordt eentonig: De Kwaadsteniet wordt geschorst en krijgt een spreekverbod. Na verloop van tijd wordt door de rechter de schorsing ongedaan gemaakten vervalt ook het spreekverbod met de pers.

 

Gerrit de Wit en Henk Laarman, rechercheurs bij het ministerie van VROM

melden dat ze op het spoor zijn gekomen van valse facturen. Wel gefactureerde goederen zijn niet geleverd. Hun dienst krijgt een spreekverbod opgelegd en zelfs een verbod om over het spreekverbod te praten. Het tv-programma NOVA besteedt aandacht aan de zaak en volgens de president van het gerechtshof in Den Haag staat op grond van de stukken voldoende vast dat er belangenverstrengeling op hoog (directie)niveau plaatsvond. Desondanks zijn de carrières van de beide rechercheurs gefrustreerd, terwijl de gehekelde directeur met een riante regeling een nieuw bestaan heeft kunnen opbouwen.

 

Conclusie

Het kan allemaal wel waar zijn, maar als iemand het verhaal onwelgevallig is, blijken er voldoende middelen om de klokkenluider een toontje lager te laten zingen. Er is een lange adem voor nodig, maar op de lange duur komt er soms gerechtigheid.

 

Overweging

Ook de tekst op deze site bevalt niet… Nou zijn de verfoeilijke gebeurtenissen op deze site niet van de schaal als de bovengenoemde voorbeelden. Echter, ze zijn gemakkelijk voor herhaling vatbaar. Ook slecht voorbeeld doet slecht volgen.

 

Door het slechte voorbeeld op te schrijven, bestaat enerzijds dat risico, maar anderzijds weegt zwaarder dat ieder gewaarschuwd individu, nu erop is voorbereid dat het gevaar uit een volkomen onverwachte hoek kan komen.

 

Misschien wordt er zo voorkomen, dat er slechts één gealarmeerde lezer de beschreven Fokke heilloos achterna gaat. Zelfs in dat individuele geval is er enig maatschappelijk belang gediend met deze publicatie. Zoals de lichtkrant boven al meldt: ook één enkel individu maakt deel uit van de maatschappij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klokkenluider