PR

Public relations

De rode draad op deze site is dat de hoofdpersoon Helle de illusie koestert, dat ze bezig is een kind te redden. Dat gebeurt met handige manipulaties, maar dat moet kunnen. Het doel heiligt immers de middelen.

 

Vanuit het oogpunt van public relations bekeken, is dat een uitstekende stellingname. Voor de argeloze lezer, die nu nog niet goed is geìnformeerd, ziet het er edelmoedig uit. Maar dit alles is een truc…

 

Korte handleiding

 

Als je door het pr-verhaal heen kijkt, valt op, dat het eigenlijk om twee vragen draait:


- "Hoe snijd je rücksichtslos de banden van een kind met haar vader door?" en
- "Hoe maak je korte metten met kritisch commentaar daarop?"

 

- Het korte antwoord op de eerste vraag is: door middel van karaktermoord. Als onderdeel van de opvoeding schets je hardnekkig een wanstaltig beeld van een vader. Het beoogde resultaat daarvan is, dat zijn kind zich vanzelf van hem afkeert.
- De tweede vraag kan bondig worden beantwoord met: door middel van een perverse PR.

 

De handigheidjes, die Helle daarbij ter beschikking stonden, worden aanstonds uitgewerkt.

 

De volgende pagina's vormen een leidraad voor hoe je straffeloos mensenlevens kunt verwoesten. Meervoud dus, want Helle Veegh schakelt niet alleen effectief de vader van haar dochter uit. Helle ze laat geen acht op de "collateral damage".

 

Nog daargelaten dat het best nuttig kan zijn om een zwaar gestoorde vader om zeep te helpen, Helle heeft niet in de gaten dat haar dochter Truus tegelijkertijd slachtoffer is geworden. Het negatiSloomeve beeld van Truus' vader dat haar moeder stelselmatig er in ramde, zal het meisje geen goed hebben gedaan. Vijftig % van haar identiteit wordt namelijk met die leuterverhalen geweld aangedaan. Redenen om trots te zijn, blijven er steeds minder over.

 

Misschien is een gelukkige omstandigheid, dat Truus niet zo'n gisse jongedame is. Dus de munt valt niet direct bij haar… Dat vallen van de munt zal waarschijnlijk zelfs heel lang op zich laten wachten! Maar uiteindelijk zit Truus met de gebakken peren. Net als later haar kinderen en daarvan ook weer de kinderen; die zullen tot in eeuwigheid geen weet hebben van een groot deel van hun afkomst en herkomst.

 

Het valse beeld van hun vader en grootvader dat hen misleidend wordt voorgehouden heeft geen werkelijke waarde. Maar er hoeft er maar eentje te zijn, die Fokke's gen voor onafhankelijk denken heeft geërfd. Alleen al voor dat ene individu is deze website al waardevol om in de tijd terug te gaan voor juiste informatie. Die persoon kan hier iets van zichzelf in terugvinden.

 

In de intro schreven we al: " De tragiek is dat zij herinneringen hebben aan de herinneringen van Helle!" en dat ze dus niet hun eigen herinneringen hebben. Die namelijk zijn rigoreus overspoeld door de vernietigende recensies van Helle over Fokke. Helle legde graag uit aan Truus hoe ze haar vader moest interpreteren.

 

Zeer ongezond

De rare figuur ontstond, dat wat normaal twee ouders doen, namelijk hun kind bespreken door Helle en haar dochter werd uitgevoerd. Alleen was daar de onzindelijke situatie dat Truus' waarde werd geëvalueerd…

 

Helle's en Truus' ergste nachtmerrie: er hoeft maar één nakomeling wat bijdehanter te zijn dan de rest. Dat kind zou zomaar het gen voor onafhankelijk denken van Fokke geërfd kunnen hebben. Dan zijn wel de poppen aan het dansen… Lastige vragen over zijn of haar herkomst kunnen door Helle en Truus immers niet correct worden beantwoord. Zij hebben zichzelf namelijk veroordeeld om eeuwig hun leugens in stand te houden. Dat moeten ze wel doen uit pure zelfbescherming. .

 

Wat begon als onzindelijk handelen eindigt met een onvermijdelijke eeuwige leugen.

 

Nader commentaar bij deze pagina

 

Lijn

 

Lijn

 

Commentaar bij intro

Commentaar bij pagina 1

Commentaar bij pagina 2

Commentaar bij pagina 3

Commentaar bij pagina 4

Commentaar bij pagina 5

Commentaar bij pagina 6

Commentaar bij pagina 7

Commentaar bij pagina 8

Commentaar bij pagina 9

Commentaar bij pagina 10

Commentaar bij pagina 11

Commentaar bij pagina 12

Commentaar bij pagina 13

 

Etra links

 

Ad pagina 8, de erfenis

Ad pagina 8, Debbie

 

Er hoeft er maar eentje te zijn…

Eentje