Afronding van de sfeertekening

GotspeOp de vorige pagina's werd de sfeertekening gedomineerd door het fenomeen van de gotspe. Helle verstond die specifieke kunst van gotspes maken als geen ander. Dat bleek uit onnavolgbare, bizarre wendingen, die zij aan willekeurig feit gaf. De navolgende anekdotes hebben dan ook een hoog gotspegehalte. Zij benaderen het niveau van deze beroemde klassieker:

 

Clementiegotspe

Dat is het bekende geval van de man, die zijn eigen ouders heeft vermoord. Als hij voor de rechter staat, krijgt hij het laatste woord. Hij vraagt dan doodleuk om enige clementie "omdat hij een wees is". Iemand met slechts een rudimentje moraal zou zoiets niet durven te doen. Maar Helle schudt dergelijke gotspes zo uit haar mouw. Misschien heeft ze zelf niet eens in de gaten met wat voor verwerpelijks zij bezig is.

Er bestaan nu eenmaal mensen zonder morele rem

 

De e-mailgotspe

In de introductie zetten we uiteen dat het verhaal begint in 2009 maar dan direct met flashbacks terugblikt naar 2003. De eerste flashback werd door Helle opgeroepen toen zij een van-de-pot-gerukt telefoontje besteedde aan Fokke.

 

Alarmbel

Zij sprak in 2009 - zes jaren nadat ze hem voor dood had achtergelaten - op Fokke's antwoordapparaat een malle tekst in. Eigenlijk was het een complete recensie! Gemakshalve sloeg ze het historische feit maar over, dat ze hem zes jaren daarvoor voor oud vuil had laten liggen.

 

Selectief geheugen

Alsof er niets was gebeurd, pakte de draad gewoon op waar ze had laten vallen! Nu had ze sowieso problemen met haar geheugen, maar sommige feiten moet je toch bijblijven? Bijvoorbeeld het feit dat je iemand met een niet te stelpen wond - soppend in zijn eigen lichaamssappen - hulpbehoevend laat creperen.

 

Haar ingesproken telefonisch bericht bestond uit een ongevraagd commentaar op een e-mail van FokkeHet vreemde was, dat dat e-mail was gericht aan zijn dochter Debbie. Als onvervalste schoolfrik besprak Helle de tekst van Fokke's e-mail bloedserieus alsof het een werkstuk van een van haar leerlingen betrof! Ze gaf nog net geen rapportcijfer, maar zo schudde ze schaamteloos weer een loepzuivere gotspe uit haar mouw.

 

Zoals altijd bij haar zit er toch steeds een clownesk aspect aan.

 

Ondanks haar villeine streken slaagt zij er altijd weer in om de lachers op haar hand te krijgen. Haar valsheid camoufleerde ze door tegelijkertijd iets potsierlijks er aan toe te voegen.


Roeptoeter

RoeptoeterEr zat echter ook iets onbegrijpelijk onhandigs aan… Helle was er bij gebaat, dat aan haar verwerpelijke activiteiten (zie onderstaande blauwe tekst) geen bekendheid werd gegeven. Die sinistere geschiedenis waar zij zes jaar eerder bij was betrokken moest voor eeuwig Helle's geheim blijven. Er was echter één ding, dat roet in het eten strooide. En dat was Helle's slechte woedebeheersing . Het daaruit ontstane oververhitte telefoontje, dat zij naar Fokke toeterde, was er nou net eentje te veel!

 

Met veel lawaai kan je iets niet geheim houden. Helle's rumoerigheid inspireerde ons op die manier tot deze site…

 

Toen Fokke verbaasd het geluidsbandje afluisterde, riep de onveranderd grove stem herinneringen op aan het kunstje dat zij hem zes jaren daarvoor had geflikt. In flashbacks waande Fokke zich weer terug in de hel van Kerstmis 2003:

 

Een Flashback naar 2003 (= vooruitblik op Deel 2):

 

 

In 2003 besloot Helle tot een macabere oplossing van het "probleem ValFokke". Zij spande voor Fokke een ongelofelijk geraffineerde val. De komende bladzijden van deze site geven de duistere details weer.

 

Die val bestond uit de volgende strategie: Fokke liep - na een niet geheel bevredigend verlopen operatie - het reële risico de pijp uit te gaan als er thuis broodnodige hulp ontbrak. En die hulp was daarom afgesproken met Helle en Truus!

 

Het ging in die herstelperiode echter juist bergafwaarts met Fokke en ondanks hun dure toezeggingen bleven de dames Helle en Truus permanent weg. Inmiddels was de conditie van Fokke zover weggezakt, dat langzaamaan de dood in sukkelen een reële optie werd. Het zou hem al heel veel energie hebben bespaard als de belofte voor de verzorging van zijn huisdieren zou zijn nagekomen. Zichzelf kon hij dan minimaal aan de gang houden.

 

Helle had Fokke met plechtige beloften in een situatie gemanoeuvreerd, Val2waaruit hij menselijkerwijs niet meer kon ontsnappen. Hij kroop of strompelde in zijn huis rond. Terug naar het ziekenhuis of een verpleeginstelling was vanwege de huisdieren geen praktische optie meer. Het zou niet geheel onverwacht zijn als hij - sterk beperkt in zijn bewegingen - de Kerst in 2003 niet zou overleven. Een kwestie van doen alsof je neus bloedt en hem aan laten modderen.

 

Technisch gezien bestond de listige val, die Helle had opgesteld, uit het bevorderen van passieve euthanasie. Het is niet veel anders dan doorrijden na een aanrijding. Je vermoordt iemand niet direct met een wapen, maar indirect met een slechte inborst.

 

Geniaal!

 

De blauwe tekst hierboven beschrijft in het kort, wat de rest van de site (Deel 2) inhoudt.

Het is het ongelooflijke verhaal van hoe je iemand de dood in kunt jagen.

Straffeloos!

 

Nader commentaar bij deze pagina

 

Lijn

 

Lijn

 

Commentaar bij intro

Commentaar bij pagina 1

Commentaar bij pagina 2

Commentaar bij pagina 3

Commentaar bij pagina 4

Commentaar bij pagina 5

Commentaar bij pagina 6

Commentaar bij pagina 7

Commentaar bij pagina 8

Commentaar bij pagina 9

Commentaar bij pagina 10

Commentaar bij pagina 11

Commentaar bij pagina 12

Commentaar bij pagina 13

 

Extra links

 

Ad pagina 8, de erfenis

Ad pagina 8, Debbie

 

Er zit altijd een…

Clown

(Klik op de clown)