Stresskip

Helle's stressgevoeligheid pakte raar uGestresseerdit voor Fokke. Hoe Helle het voor elkaar kreeg, uiteindelijk werd haar probleem Fokke's probleem. Zodra hij probeerde met zijn dochter te bellen als ze in de zomervakantiemet haar moeder bij de Canadese tante verbleef, stapelden zich de bezwaren op. Ofschoon het die dame geen cent kostte, had Helle in haar hoofd dat zoiets heel belastend was. Uiteraard was omgekeerd het bellen van Truus naar haar vader helemaal problematisch, want Helle was als de dood dat haar zuster er dan financieel bij inschoot. En gelooft u ons… die zat er zeer warmpjes bij.

 

Maar wat is nou toch het probleem eigenlijk? Helle kon haar zuster toch de telefoonkosten vergoeden? Ofschoon Fokke op voorhand toezegde eventuele kosten weer aan Helle en haar zuster te vergoeden, werd ook daar nooit iets mee gedaan… Maar zo had Helle wel een ogenschijnlijk plausibele reden om het contact te frustreren.

 

Internet-perikelen

InternetOok over het gebruik van het internet deed ze spastisch. Bij hoge uitzondering mocht Fokke met zijn dochter chatten. Helle bleef doodsbenauwd, dat haar zuster op de een of andere manier overlast daarvan kon ondervinden. Nou had ze zich nooit erg verdiept in het internetgebeuren en had ze daar heel vreemde gedachten over.

 

Om maar een vermakelijke smoes te noemen: op onduidelijke gronden verhinderde ze bijvoorbeeld dat Fokke leuke links naar Canada doorgaf. Dat gold zowel voor zijn dochter als voor haar Canadese neven en nichten. Helle beweerde glashard, dat "het internet in Canada die links niet kon openen". Of ze beweerde met droge ogen: "Het internet doet het daar niet"… Dus Fokke moest ze maar niet meer doorsturen. Dat was veel te belastend voor haar zuster…

 

Die bijzondere gesteldheid en tomeloze opwinding van Helle spelen misschien wel een rol in haar kerstgotspe. We herinneren nu aan de Introductie van deze site. Het is december 2009: Kersttijd. Op Fokke's antwoordapparaat staat een uitermate agressief bericht van Helle… Hij kreeg daarin - als vanouds - van onderuit de zak. Zo, daarmee was dan meteen de toon gezet. Het was voor Fokke net alsof oude, barre tijden herleefden.

 

Uit het ingesproken bericht bleek, dat Helle de draad had opgepakt waar ze hem, zes jaar eerder, had laten vallen. Vlak vóór Kerstmis 2009 ging ze gewoon verder met op Fokke in te hakken. In 2003 had ze dat voor het laatst gedaan, waarna er een weldadige pauze van zes jaar ontstond.

 

In 2003 had ze Fokke - na een matig geslaagde operatie - hulpeloos laten creperen zodra er complicaties bij de wondgenezing optraden. Dat was trouwens ook tegen Kerstmis...

 

Helle´s trukendoos

 

De Kerstgotspe; een idioot telefoontje

Helle grossiert in gotspes; neem nou deze twee uit Kerst 2009…

 

Wij noteerden vanaf het antwoordapparaat het volgende ingeblafte dreigement:

 

1. "Nog één zo'n e-mail van jou en ik geef het aan De Zwolsche Courant!". (Citaat)

 

Ruchtbaarheid

Het is al raar om te dreigen in het lokale zeikerdje andermans e-mail te publiceren. Gesteld dat zoiets al mag! In het normale postverkeer staat er in principe 12 maanden gevangenisstraf voor het openen van andermans post! Zij leek zelf niet in de gaten te hebben, dat ze met zo'n vreemde actie iets zou bereiken dat ze absoluut niet kon gebruiken. Fokke had het opgebracht om nooit ruchtbaarheid te geven aan Helle's wandadStieren. Discreet zweeg hij jarenlang ter bescherming van zijn dochter. Met publicatie van Folle's e-mail zou er opeens familiare ranzigheid op straat komen te liggen.

 

Helle gedroeg zich met haar malle dreigement als een stier in de porseleinkast.

 

Omdat het Fokke niet was gelukt om gênant gedrag in een dagblad te laten plaatsen, zou Helle - als ze haar dreigement uitvoerde - hem met publicatie een onverwachte dienst bewijzen. Maar niet zozeer behulpzaamheid lag er aan deze agressieve eruptie ten grondslag. Haar ongenoegen was gebaseerd op manke logica.

 

Intrigerend denkwerk

Een kronkelige gedachtengang, uirtgaand vanuit verkeerde aannames, leidt tot een wonderlijke zelfoverschatting. Er zijn drie steeds weer terugkomende zaken in Helle's denkpatroon, die elkaar verdringen als hongerige eenden bij een homp brood. Dat zijn:

 

 

Deze stijl denkwerk kenmerkt Helle's karaktermoord op Fokke.

 

De technieken voor karaktermoord

Zoals Helle dit laatste e-mail aangrijpt, liever gezegd misbruikt, demonstreert hoe zij in de voorbije jaren de karaktermoord die op hem werd gepleegd, organiseerde. Zij stapelde voortdurend ongefundeerde aantijgingen aan Fokke's adres op elkaar. De door haar geschetste karikatuur van Fokke hing op den duur aan elkaar van de kromme redeneringen. Iedere logica was zoek bij haar genadeloze karakterbeschrijvingen. Het woord karikaturen (van Fokke) is beter op zijn plaats. Meer was het niet…

 

Gemakshalve liet Helle na te vermelden dat er nooit bewijs voorhanden was voor alle idiotie, die Helle Fokke toedichtte . Maar… Helle's succes was overweldigend. Truus, simpele Truus, hoefde alleen maar te onthouden dat haar vader gek en gevaarlijk was. En dat hij niets voorstelde uiteraard. Verder moest ze maar op de onzinnige uitleg van haar moeder vertrouwen. Dat vond ze eigenlijk best wel gemakkelijk. Het immorele is, dat Helle die opstelling van Truus haarfijn doorhad en dat omstandig uitbuitte.

 

De kunst van public-relations

Met een grote scheur en wollig taalgebruik lijken Helle's idiootste beweringen nog heSnoepautomaatel wat! Haar handelsmerk was, dat ze ter plekke de meest baarlijke onzin kon ophoesten, zonder ook maar een seconde te hoeven nadenken. Dat was een robotachtig automatisme.

 

Ze vertoonde enige overeenkomst met zo'n kauwgumballenautomaat: als je daar in munt ingooit, floepte er altijd wel iets uit. Makkelijk om in te nemen, maar zonder enige voedingswaarde.

 

2. "Walgelijk! En dat in de kersttijd!" (Citaat)

 

Hoog gotspegehalte

Hier wordt de kaart van de morele verontwaardiging uitgespeeld. Het is Helle's troefkaart. Het knappe is, dat zij Kerstmisachtige devotie suggereert. Helle wekt de indruk een kersttijd vol naastenliefde na te streven. Vanuit het standpunt van public-relations: razendknap! Maar laten we de inhoud van deze boodschap met hoog gotspegehalte eens analyseren. Het zou ook een staaltje hypocrisie kunnen zijn!

 

Nader commentaar bij deze pagina

 

Lijn

 

Lijn

 

Commentaar bij intro

Commentaar bij pagina 1

Commentaar bij pagina 2

Commentaar bij pagina 3

Commentaar bij pagina 4

Commentaar bij pagina 5

Commentaar bij pagina 6

Commentaar bij pagina 7

Commentaar bij pagina 8

Commentaar bij pagina 9

Commentaar bij pagina 10

Commentaar bij pagina 11

Commentaar bij pagina 12

Commentaar bij pagina 13

 

Extra links

 

Ad pagina 8, de erfenis

Ad pagina 8, Debbie

 

 

 

 

Publicatie in het…

Krant

plaatselijke zeikerdje