Kersttijd 2003

In 1996 was bij Fokke in een orthopedisch chirurgische ingreep vrijwel de complete meniscus van zijn linkerknie verwijderd. De jaren daarop strompelde hij op de andere, rechterknie nog wat voort met behulp van een stok. In 2003 was zijn rechterknie aan de beurt voor "shaving". Tijdens een kijkoperatie zou dan het door artrose gedegenereerde botoppervlak glad worden geschaafd. Op zich een routineoperatie.

 

Voorbereiding

Met de ervaring van zeven jaar eerder bereidde Fokke zich daar niettemin grondig op voor. Toentertijd namelijk werd hij als - enige behandelde patiënt - niet naar huis gestuurd, vanwege complicaties na de operatie. Er bleef teveel wondvocht lekken. Ook nu hield hij rekening met een ruime tijd van revalideren.

 

Fame

Cd'sVolgens de planning zou hij na de operatie in de kersttijd bij moeten kunnen komen. Door de te verwachten verminderde mobiliteit besloot hij wat CD's en DVD's in te slaan. Zijn favoriete bron bevond zich in Amsterdam: het bekende "Fame" op de Kalverstraat in Amsterdam.


Afspraak

Voor dit uitstapje naar Amsterdam had Fokke voor het eerst in zeventien jaar hulp gevraagd voor de verzorging van zijn twee hondjes.  Omdat Helle een “roostervrije dag” had, hadden ze expres die specifieke dag uitgekozen en op hun beider kalenders genoteerd. Truus en haar moeder hadden beloofd ze op die dag ze een plasje te laten doen als Fokke in Amsterdam was.


Hij vond overigens zelf, dat je niet iemand anders moest belasten met de zorg van je huisdier. DatHond en kat had hij ook zeventien jaar volgehouden. Omgekeerd ving hij wel drie keer per week Truus´ hondje op of hij verzorgde het dier bij haar thuis. Dan verschoonde hij in een moeite door desnoods nog de kattenbak bij haar grootmoeder, die een paar deuren verder woonde. Deze Oma Kijfke speelt een cruciale rol in het geheel. 

 

Fokke droeg vanaf Truus' geboorte voor bijna de helft van de tijd de volledige zorg voor haar. Zo ontstond bij hem het misverstand, dat die unieke keer de honden uitlaten een vanzelfsprekendheid was. Maar wat was het geval? 


Hulp

BaasOmdat Helle door acute reuma enigszins werd gehinderd in haar mobiliteit, was het een uitkomst dat ze kon rekenen op Fokke. Dochter Truus peinsde er namelijk niet over om bijvoorbeeld vuilniszakken aan de straat te zetten. Fokke moest daar - gek genoeg - geen commentaar op leveren, want dan overschreed hij een gevaarlijke grens. Helle was er namelijk van overtuigd, dat zij een perfect jong had geworpen. Daarom duldde zij zulke "bemoeienissen" van Fokke niet. Zelfs niet als hij het voor haar opnam. Dat hij zijn eigen dochter probeerde normen bij te brengen, had geen betekenis. Met Helle over opvoeding praten, bleek een oefening in nederigheid. Dat legde ze dan dwingend uit... en zoals we zien had ze nog andere methoden om iemand op zijn plaats te zetten:


Thuiskomst cd's

Toen Fokke 's avonds met een tas vol CD's en DVD's thuiskwam, trof hij zijn honden over hun toeren aan. Urine druppelend, haastten ze zich door de geopende deur naar buiten. Ogenblikkelijk liDroleten ze enorme plassen hun vrije loop gaan. Het was aan andere sporen duidelijk te zien, dat er niemand was langsgekomen tijdens die lange uren alleen. 

Dit was een onmiskenbare waarschuwing aan Fokke van: ken je plaats! Het moment om Fokke te pakken, was knap uitgekozen. De manier ook. Kijfke, de oma van Truus, wilde uitgerekend op die dag naar een Kerstmarkt in Duitsland. Dus Helle, die haar moeder naar de ogen zag, besloot om met haar over de grens te gaan shoppen. Jammer dan van haar afspraak met Fokke. Maar hoe zat het dan met Truus?

 

KerstmarktLiever naar de kerstmarkt


Truus was thuis gebleven, want er was zoveel leuks op de tv. Het arme kind had al genoeg aan haar hoofd, zoals nagels lakken. Geen haar op haar zogenaamd dierlievende hoofd dat aan die hondjes dacht. Ze woonde vijf minuten fietsen van haar vaders huis, dus zo'n opgave was het niet. Fokke had al begrepen van Truus' leraren, dat zij grote moeite hadden met Truus chronische vergeetachtigheid als het afspraken betrof. Ze waren te beleefd om haar een leugenachtig sujet te noemen. Volgens Helle, die een onaantastbaar geloof in haar eigen psychologisch inzicht had, was het niet nakomen van afspraken normaal voor kinderen. 
Zwijgen
Fokke's taak tekende zich duidelijk af: hij mocht elke maand een zak geld achterlaten en diende verder zijn mond moest houden. Helle muilkorfde hem en legde nog net uit waarom hij opvoeding aan haar moest overlaten: hij was te oud vader geworden en hij had geen opvoedkundig talent. Kortom, een loepzuivere projectie op Fokke van hetgeen juist exact van toepassing was op haarzelf: één wat oudere vrouw, die als lerares constant overhoop lag met de leerlingen. En de leraren. En de schoolleiding.

Fokke's positie was zwak. Ondanks dat hij de ouderlijke macht deelde met Helle, kon hij zijn aandeel theoretisch alleen afdwingen na grote ruzies en heftige scènes. Ondanks zijn veronderstelde gebrek aan opvoedkundig talent, begreep hij dat uitgerekend dit voor Truus niet goed was. Hij schikte zich daarom in zijn lot.

Inmiddels kwam in die periode deze bizarre situatie in een extra  kritische fase. Fokke had Helle namelijk op haar vingers getikt vanwege een merkwaardige financiële transactie. Zij had namelijk een fiks bedrag van het spaargeld van Truus opgenomen om een verbouwing van haar huis te betalen. Fokke, die in een periode van vijftien jaar de helft van Truus' spaargeld had ingelegd, vorderde dat voor dochter Truus terug. Toen waren de rapen gaar. Door zich "ermee te bemoeien", tekende hij als het ware zijn eigen doodvonnis. Die zou stapsgewijs worden voltrokken...

 

Nader commentaar bij deze pagina

 

Lijn

 

Commentaar bij intro

Commentaar bij pagina 1

Commentaar bij pagina 2

Commentaar bij pagina 3

Commentaar bij pagina 4

Commentaar bij pagina 5

Commentaar bij pagina 6

Commentaar bij pagina 7

Commentaar bij pagina 8

Commentaar bij pagina 9

Commentaar bij pagina 10

Commentaar bij pagina 11

Commentaar bij pagina 12

Commentaar bij pagina 13

 

Extra links

 

Ad pagina 8, de erfenis

Ad pagina 8, Debbie

 

 

Plas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geld